Slovenské združenie pre značkové výrobky, člen Európskej asociácie výrobcov čistiacich prostriedkov A.I.S.E. oficiálne oznamuje ukončenie novej iniciatívy týkajúcej sa efektívneho využívania zdrojov1, ktorá umožňuje väčšiu prítomnosť koncentrovaných tekutých pracích prostriedkov na trhu. Snahy priemyslu o preformulovanie výrobkov spolu s dávkovaním spotrebiteľov podľa pokynov zvyšujú komfort spotrebiteľov a znižujú vplyv prania bielizne na životné prostredie nielen na Slovensku, ale aj v Európe.

Výrobcovia pracích a čistiacich prostriedkov, ktorí sa zúčastňujú projektu, sa zaviazali koncentrovať tekuté pracie prostriedky o viac ako 25%, čo znamená, že odporúčané dávkovanie pre jedno štandardné2 pranie sa znížilo z približne 75 ml na 55 ml alebo menej. Toto zníženie prináša v celej Európe zásadné prínosy pre životné prostredie, pričom sa znižuje množstvo použitého výrobku, balenia a nevyhnutnej prepravy, ktoré sú potrebné na rovnaký počet pracích cyklov pri zachovaní rovnakých výsledkov čistenia.

Výrobcovia odhadujú, že v Európe pokrok v oblasti koncentračnej technológie za túto iniciatívu každoročne ušetrí približne 250 000 ton tekutých pracích prostriedkov, čo bude znamenať zníženie spotreby obalového materiálu o viac ako 10 000 ton a viac ako 12 000 jázd zásobovacích vozidiel.

V súvislosti s touto iniciatívou, spoločnosti začali umiestňovať na obaly nové pokyny na používanie pracích prostriedkov a tipy na optimálne udržateľné používanie pracích prostriedkov. “Odporúčame spotrebiteľom skontrolovať informáciu o počte praní na prednej strane balenia a prečítať si pokyny na dávkovanie a primerane prispôsobiť dávkovanie,” povedal výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Ľubomír Tuchscher.

Tento projekt nadväzuje na predchádzajúce úspešné iniciatívy3, čo dokazuje záväzok priemyslu pracích prostriedkov znižovať vplyv prania bielizne na životné prostredie. V posledných desaťročiach sa priemerná odporúčaná dávka pre tekuté pracie prostriedky skutočne znížila z približne 120 ml v roku 2009 na 55 ml a podobné úspory boli tiež možné v rámci trhu s pracím práškom, čo viedlo k značným úsporám.

1 Oficiálny názov európskej iniciatívy “Product Resource Efficiency Project for liquid laundry detergents (PREP L2)”

2 Štandardné pranie: s bežne znečistenou tkaninou a strednou tvrdosťou vody

3 Viac informácií na www.aise.eu/preps

Projekt na európskej úrovni zastrešuje A.I.S.E.

A.I.S.E. je oficiálnym reprezentantom tohto odvetvia v celej Európe. Jeho členstvo tvorí 29 národných združení, ktoré spájajú viac ako 900 spoločností, od malých a stredných podnikov až po globálne spoločnosti a vyvíja aktivity v priemyselných, inštitucionálnych ako aj spotrebiteľských témach.

Projekt na podporu efektívneho využívania zdrojov pre kvapalné pracie prostriedky (PREP L2) podporujú v Európe tieto spoločnosti:

Bluesun, Bolton-Manitoba, Henkel, Madel, Persan, Procter & Gamble, Système U, Unilever, Esselunga, Herma Productos de Limpieza, Reckitt-Benckiser, Deco Industrie, Albert Heijn a Conad

v týchto krajinách:

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Luxembursko, Poľsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Holandsko.

Viac informácií o iniciatívach A.I.S.E. o kompaktácii a špecifickým požiadavkám v súvislosti s PREP L2 nájdete na stránke www.aise.eu/preps

Foto: Pixabay