Nové označovanie a klasifikácia detergentov pre domáce použitie podľa regulácie Európskej komisie č. 1272/2008

Slovenčina