Návrh zákona,ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku SR v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektrých zákonov

Slovenčina