Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Slovenčina