Návrh zákona, ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Slovenčina