Návrh výnosu MP SR a MZ SR z 9.septembra 2004 č. 2264/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca zahustené mlieko, sušené mlieko, kazeiny a kazeinaty.“

Slovenčina