Návrh výnosu MP SR a MZ SR, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 11.februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prídavné látky v potarvinách v znení výnosu MP SR a MZ SR z 15.marca 2010 č. 08936/2010-OL

Slovenčina