­

Označovanie zubných pást po 18. marci 2009

 Nariadenie vlády č. 124/2008 zo dňa 26. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 658/2005 Z.z., ktorým sa […]

Európska komisia Účinnosť nariadenia 1223/2009 o kozmetických výrobkoch

 

Vysvetlenie 

Úvod

Vo všeobecnosti platí, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 1223/2009 o kozmetických výrobkoch( nariadenie 1223/2009)) je aplikovateľné postupne a  nadobúda účinnosť 11. […]

PRÍKLADY ZARADENIE HRANIČNÝCH VÝROBKOV MEDZI KOZMETICKÉ VÝROBKY A LIEKY

Príklady zaradenie hraničných výrobkov

medzi kozmetické výrobky a lieky

usmernenie Európskej komisie

Úvod

Jasné definovanie pôsobnosti smernice Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o […]