Potravinová legislatíva SR

14. septembra 2015

Zákon č. 630/2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z.z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona č. 556/2004 Z.z.

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/zakon_630_2004.pdf“ save=“0″]
14. septembra 2015

Nariadenie vlády SR č.362/2006 o podrobnostiach o požiadavkach na výchovné a výchovno-vzdelávacie zariadenia pre deti a mladistvých

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/Nariadenie-vlady-362-z-17.05.06-Kofeinget.pdf“ save=“0″]
14. septembra 2015

Zákon č. 184/1993 o krmivách

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/zakon_184_1993.pdf“ save=“0″]
14. septembra 2015

Zákon č. 271/2005 o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon)

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/zakon_271_2005.pdf“ save=“0″]
Slovenčina