Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) každoročne od roku 2009 pri príležitosti Svetového dňa čistých rúk 5. mája vyzýva k zlepšeniu hygieny rúk za účelom ochrany verejného zdravia. Zvyšovaním povedomia o správnej dezinfekcii rúk chce zabrániť prenosu infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou alebo získaných počas poskytovania zdravotnej starostlivosti. Spolu s WHO a Európska asociácia výrobcov čistiacich prostriedkov A.I.S.E. si ho v tento deň pripomína aj Slovenské združenie pre značkové výrobky, ktoré zastupuje najvýznamnejšie spoločnosti v oblasti rýchloobrátkových tovarov vrátane takých sektorov, ako sú aj čistiace prostriedky.

Hlavným cieľom kampane WHO pre rok 2021 “Sekundy zachraňujú životy. Čistite si svoje ruky“ je poukázať na to, že správna hygiena rúk patrí medzi najdôležitejšie spôsoby prevencie chorôb, hlavne na miestach v poskytovaní zdravotníckej starostlivosti.  Vďaka správnej dezinfekcii rúk môžeme pri návšteve zdravotníckeho zariadenia chrániť nielen sami seba, ale najmä tých, ktorým by prenos infekcie mohol spôsobiť závažné zdravotné komplikácie. Význam hygieny rúk pre verejné zdravie je nezanedbateľný. Každoročne preto Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlasuje globálnu kampaň s cieľom upozorniť na podporu bezpečnosti pacientov v zdravotníckych zariadeniach.

Hoci dnes už v mnohých nemocniciach a vo verejných budovách sú dávkovače na dezinfekciu rúk súčasťou štandardného vybavenia, návštevníci ich často prehliadajú, alebo nevedia správne používať. Ich význam v týchto zariadeniach je však obrovský – môže zabrániť vzniku sepsy a priamo zachraňovať životy. Kým na bežnú hygienu v domácnostiach či v práci je adekvátne použitie mydla, odborníci neustále zdôrazňujú, že napríklad v nemocničnom prostredí je potrebná dezinfekcia alkoholovým dezinfekčným prostriedkom, aj s dôrazom na aktuálnu pandemickú situáciu.

Viac informácií je dostupných TU.