ZÁPIS Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SZZV – 1. apríl 2016

Slovenčina