Zápis z Predstavenstva SZZV – 23.3.2010

Slovenčina