Zápis z Predstavenstva SZZV – 17.3.2011

Slovenčina