Bratislava 14. október 2014 – Zmena školských bufetov na obchody s ovocím a zeleninou by vyhnala žiakov škôl do ulíc, zrejme by spôsobila zatvorenie prevádzok na školách a tým by pripravila školy o príjmy z prenájmu priestorov a predavačov o prácu. Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) považuje návrh poslankyne Renáty Zmajkovičovej, ktorým sa mení zákon o výchove a vzdelávaní za nešťastný a nedomyslený do dôsledkov. Tento návrh pomôže obchodným reťazcom, ktoré majú svoje prevádzky často v blízkosti škôl. Navyše zakazuje predávať tovary, ktoré v školských bufetoch nie sú dlhodobo v ponuke, alebo dokonca tie, ktorých predaj na školách je už dávno zákonom zakázaný.

Členovia SZZV sú presvedčení, že deti, ktorým rodičia pravidelne dávajú vreckové na drobné občerstvenie na desiatu, si svoj tovar kúpia – bez ohľadu na to, či ho dostanú v škole, alebo v prevádzke obchodného reťazca situovanej blízko školy. Výsledkom zákazu v rozsahu, ako navrhuje zákon, teda bude, že žiaci budú za svojim nákupom vybiehať počas prestávok. „Obávame sa však, že sortiment „povolených“ potravín nebude pre žiakov zaujímavý. Prázdne bufety tak budú musieť ich prevádzkovatelia – často malí živnostníci zatvoriť. To znamená, že predavači v školských bufetoch prídu o prácu a školy o príjmy z prenájmu priestorov,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Ľubomír Tuchscher.

Výrobcovia značkových výrobkov dlhodobo podporujú aktivity, ktoré motivujú školy k vyššej pohybovej aktivite u školopovinnej mládeže. Práve v tejto oblasti vidia členovia SZZV priestor, ako bojovať s možnou obezitou. „Naši členovia majú v tomto ohľade dlhodobé skúsenosti a úspešnú spoluprácu so základnými či strednými školami. Sú to projekty, ktoré majú podporu u učiteľov a vidíme v nej cestu, ako vychovávať dnešnú mládež,“ dodáva Ľubomír Tuchscher.

Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) je dobrovoľné združenie výrobcov a distribútorov rýchloobrátkových značkových výrobkov v oblastiach, ktoré ovplyvňujú výrobu, uvedenie na trh, distribúciu a predaj značkových výrobkov na Slovensku. Cieľom SZZV je ochrana a podpora spoločných záujmov výrobcov značkových výrobkov v oblastiach, ktoré majú vplyv na výrobu, uvádzanie na trh, distribúciu a predaj značkových výrobkov. Združenie vykonáva činnosť na celom území Slovenskej republiky. SZZV vznikol v roku 1996, má 18 členov a je členom viacerých svetových a európskych združení značkových výrobkov.

 

Kontakty pre médiá:

Ľubomír Tuchscher, Slovenské združenie pre značkové výrobky – lubomirt@neo.sk / 0911 705 150