Spoločnosti, ktoré vyrábajú ako aj distribuujú potraviny na rastlinnej báze, vytvorili novú platformu vo forme špecializovanej sekcie Slovenského združenia pre značkové výrobky. Nová sekcia, ktorá združuje medzinárodné ako aj lokálne spoločnosti, má ambíciu byť jednotným partnerom pre verejné inštitúcie, odbornú ako aj širokú verejnosť v oblasti tohto rastúceho segmentu potravinárstva.

„Zo strany spotrebiteľov vidíme dopyt po tomto druhu produktov, ktorý je v mnohých ohľadoch inovatívny. Toto si bude vyžadovať nastavenie nových alebo zmenu existujúcich regulačných pravidiel v súlade s etickými pravidlami,” uviedol iniciátor vzniku sekcie, člen predstavenstva SZZV a generálny riaditeľ Danone pre Slovensko, Českú republiku a Maďarsko, Marián Jánoš.

 

Sekcia pre potraviny na rastlinnej báze je otvorená pre výrobcov a dovozcov potravín, ktoré prinášajú na trh produkty nahrádzajúce tradičné mliečne a mäsové výrobky. Zakladajúcimi členmi sa stali spoločnosti Coca-Cola HBC, Danone, Dr Oetker, McCarter, Nestlé, Unilever a Upfield. „Sekcia pre potraviny na rastlinnej báze je otvorená aj pre spoločnosti, ktoré doteraz neboli členmi Slovenského združenia pre značkové výrobky. Našou ambíciou je vytvoriť dialóg so všetkými zainteresovanými a hovoriť o variabilnejších možnostiach vyváženej stravy pre Slovákov,“ dodal výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Ľubomír Tuchscher.