Rada pre reklamu, Eva Babitzová – Sťažnosť , 03.06.2009

Slovenčina