SLOVENSKÉ ZDRUŽENIE PRE ZNAČKOVÉ VÝROBKY (SZZV)
Metodova 7, 821 08 Bratislava 2
Slovakia

Telephone humber:    +421 (0) 692 005971
e-mail: szzv@szzv.sk

Ľubomír Tuchscher, executive director, Mobile: +421 (0) 914 391 375

Company ID : 31749593

UID : 2020853450