SLOVENSKÉ ZDRUŽENIE PRE ZNAČKOVÉ VÝROBKY (SZZV)
Metodova 7, 821 08 Bratislava 2
Slovakia

Telephone humber:    +421 (0) 914 391 375
e-mail: szzv@szzv.sk

National Subject ID (IČO): 31749593

UID : 2020853450