SLOVENSKÉ ZDRUŽENIE PRE ZNAČKOVÉ VÝROBKY (SZZV)
Metodova 7, 821 08 Bratislava 2
Slovenská republika
e-mail: szzv@szzv.sk

Výkonný riaditeľ: Ľubomír Tuchscher

Mobil: +421 (0) 914 391 375

IČO: 31749593

DIČ: 2020853450

SZZV nie je registrovaným subjektom pre účely platby DPH.