­

ZÁPIS Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SZZV – 1. apríl 2016

ZÁPIS Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SZZV

1. apríl 2016, Hotel Lindner, Bratislava

 

Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1)

 

 

 

BOD PROGRAMU

 
 
OBSAH ROKOVANIA

 

UZNESENIE

1. Prezentácia hostí valného zhromaždenia […]

Prvé zhromaždenie v roku 2015

Lorem Ipsum je fiktívny text, používaný pri návrhu tlačovín a typografie. Lorem Ipsum je štandardným výplňovým textom už od 16. […]