pk2010

12. septembra 2015

Návrh výnosu MH SR, ktorým sa ustanovjú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/vynos_oznacovanie_chem_latok.doc“ save=“0″]
12. septembra 2015

Návrh výnosu MP SR a MZ SR, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a NZ SR z 11.februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prídavné látky v potravinách

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/PK_pridavne_latky_v_potravinach.doc“ save=“0″]
Slovenčina