PLnariadeniasmernice

14. septembra 2015

SMERNICA KOMISIE 2006/128/ES z 8.decembra 2006,ktorou sa mení, dopĺňa a opravuje smernica 95/31/ES ustanovujúca osobitné kritériá čistoty týkajúce sa sladidiel na použitie v potravinách

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/2006-128-ES_CISTOTA.pdf“ save=“0″]
14. septembra 2015

SMERNICA KOMISIE 2006/129/ES z 8.decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa a opravuje smernica 96/77/ES ustanovujúca špecifické kritériá čistoty potravinárskych prídavných látok iných ako farbivá a sladidlá

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/2006-129-ES_CISTOTA2.pdf“ save=“0″]
14. septembra 2015

SMERNICA 2000/13/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 20.marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/2000-13-ES-sk.pdf“ save=“0″]
14. septembra 2015

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2023/2003 z 22.decembra 2006 o správnych výrobných postupoch materiálov a predmetov určených na styk s potravinami

[gview file=“http://clients.melonmarketing.sk/SZZV/wp-content/uploads/2015/09/2023-2006_SVP.pdf“ save=“0″]
Slovenčina