október 2014

14. októbra 2014

ZÁKAZ ŠKOLSKÝCH BUFETOV VYŽENIE ŽIAKOV DO ULÍC

Bratislava 14. október 2014 – Zmena školských bufetov na obchody s ovocím a zeleninou by vyhnala žiakov škôl do ulíc, zrejme by spôsobila zatvorenie prevádzok na školách a tým […]
Slovenčina